CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Chính sách bảo hành:

Các sản phẩm đều được bảo hành trực tiếp tại xưởng sản xuất của chúng tôi. Liên hệ tới số hotline 0912061269 để cung cấp thông tin sản phẩm cần bảo hành. Lưu ý, chúng tôi chỉ bảo hành các sản phẩm được mua trực tiếp từ hệ thống cửa hàng và các kênh Online của Cường Huyền.

Người mua có quyền khiếu nại, khiếu kiện trong trường hợp người bán từ chối bảo hành, bảo trì sản phẩm khi đang còn trong thời hạn bảo hành bảo trì ghi trên giấy bảo hành.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm chính trong việc bảo hành bất kỳ sản phẩm nào, chỉ cố gắng hỗ trợ trong khả năng cho phép.